ADA Library Digital Repository

CB4. "ADA Universiteti Qazax Mərkəzi" Gazakh Center of ADA University

CB4. "ADA Universiteti Qazax Mərkəzi" Gazakh Center of ADA University

 

One of the predominant areas that need to be primarily fostered is teacher education. The teacher factor plays a decisive role in learning, development, and monitoring of learners’ attainments. Despite some recent innovations and improvements in the delivery of teacher education in Azerbaijan, there are still apparent shortages in in-service teacher training programs. Teachers lack skills in stimulating learners’ thinking and reasoning abilities. Having in-depth knowledge in subject matter is not sufficient, it is equally essential that teachers are able to apply alternative teaching and learning approaches, especially those focusing on student-centered and active learning methodologies. The quality of teacher education depends on how well teachers are prepared to practice a much wider variety of innovative teaching and assessment tools in their day-to-day classrooms. Due to that reason ADA University proposed “Bir Müəllimin Manifesti” program for in-service teachers and principals from regions. Program was held both distant and face-to face settings. Face-to face phase of the program was organized in the Qazakh branch of Baku State University, ADA University, and the Washington Center of ADA University. Below mentioned courses were taught during the program: 1. Contemporary issues of effective teaching (f2f and online) 2. Research methods and Applied Research (f2f and online) 3. Teacher Leadership (f2f and online) 4. Academic Writing (f2f and online) 5. English (online) Those courses were taught in the beginning of October, November, December, February and March in offline settings. The rest of the course was taught through “Blackboard”. The program was held by leading professors and teachers of ADA University. Washington program — the part of the program was held in the USA which was designed for 10 weeks. During this period, program participants participated in seminars, lectures and conferences organized at the Washington Center of ADA University,went to various local schools, colleges and universities, participated in events held in Washington, visited museums and cultural monuments, improved their English and learned about the current US education system.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Babayev, İqbal (“Zərdabi Nəşr” MMC nəşriyyat evi, 2020)
  Layihələrin idarə edilməsi (ing. Project Management) kitabında layihələrin idarə olunması prinsipləri, təriflər və anlayışlar, metodlar və struktur modellər, innovasiya və kreativ texnologiyalar, Layihələrin İdarə Edilməsi ...
 • Məhərrəmov, Qoşqar; Əliyev, Dadaş; Abaslı, Könül; Məmmədov, Rza (Mücrü nəşriyyatı, 2021)
  Bu kitab Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə qrant müsabiqəsi” çərçivəsində həyata keçirilən layihə əsasında hazırlanmışdır. Təhsil Nazirliyi nəşrin məzmununa görə məsuliyyət ...
 • Məhərrəmov, Qoşqar; Fəttayev, Fəttah; Pirverdiyeva, Könül; Məmmədov, Rza; Mənsimi, Cəfər (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2022)
  Vəsaitin hazırlanmasında məqsəd müəllimlərə peşəkar inkişaf dəstəyi göstərmək, onları sinif idarəetməsi nəzəriyyələri, strategiyaları ilə tanış etmək, bu və ya digər situasiyanın motivlərini düzgün müəyyənləşdirmək və həmin ...
 • Axundova, N. F. (“İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, 2014)
  Dərs vəsaiti təşkilati davranış kursunun qısa icmalını əhatə edir. Vəsaitdə insan davranışı və təşkilatın idarə edilməsinin nəzəriyyə və metodları nəzərdən keçirilir, insanın əmək şəraitin də davranışına dair olan ...
 • Əyyubova, Natəvan Soltan qızı (İqtisad Universiteti, 2014)
  Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin 1991-ci ildə bərpa olunduğu və dövlətin müstəqil sosial-iqtisadi siyasət yeritdiyi bir şəraitdə, respublikanın ictimai-iqtisadi həyatında baş verən köklü dəyişikliklər haqqında ...
 • Muradov, P. (İqtisad Universiteti, 2010)
  Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin 1991-ci ildə bərpa olunduğu və dövlətin müstəqil sosial-iqtisadi siyasət yeritdiyi bir şəraitdə, respublikanın ictimai-iqtisadi həyatında baş verən köklü dəyişikliklər haqqında ...
 • Əliyev, Dadaş; Abaslı, Könül; Məmmədov, Rza; Məhərrəmov, Qoşqar (Mücrü nəşriyyatı, 2021)
  Bu kitab Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə qrant müsabiqəsi” çərçivəsində həyata keçirilən layihə əsasında hazırlanmışdır. Təhsil Nazirliyi nəşrin məzmununa görə məsuliyyət ...
 • Quliyeva, Səidə; Abbasova, Fatma; Baxşəliyev, Elburus; Zakirova, Nigar (“Zərdabi-Nəşr” MMC, 2020)
  Fənn birləşmələrinin məktəblərdə fəaliyyətinin məzmununu aşağıdakı məsələlər təşkil edir: 1. Məktəbdə pedoqoji işçilərin təhsil məsələləri üzrə normativ metodiki sənədləşmənin öyrənilməsi, ümumitəhsilin ayrı-ayrı ...
 • Jerar, Fransua-Mari; Rojye, Ksavye; Bosman, Kristian; Oyos, Jorj; Yujen, Jorj (AB OVO, 2022)
  Kompyuter, audio-video və digər təhsil vəsaitlərinin əsl canlanmasının baş verdiyi müasir dövrdə məktəb dərsliyi hələ uzun müddət ərzində ən geniş yayılan və, şübhəsiz ki, ən səmərəli təhsil vəsaiti olaraq qalacaqdır. ...
 • İbadov, Elçin; Ağayeva, Hüzürə; İsmayılova, Nailə; Mikayılova, Ülviyyə; Kazımzadə, Elmina; Şərəfxanova, Lamiyə; Kərimova, Yuliya; İsayeva, Raziyə (Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzi, 2010)
  Hörmətli Oxucu! Globallaşma nəticəsində milli təhsilimizin beynəlxalq sistemə inteqrasiya etməsi dilimizin yeni təhsil terminləri ilə zənginləşməsinə səbəb olur. Sizlərə təqdim olunmuş “Təhsil lüğəti”ndə son illər təhsil ...
 • Mikayılova, Ülviyyə; Axundova, Ülviyyə; İsmayılova, Məftunə; Mirzəyeva, Ülviyyə; Qəhramanova, Dilarə; Salmanlı, Saidə; İsmayılova, Fəxriyyə; Əfəndiyeva, Natavan; Mustafayeva, Səkinə; Rzayeva, Sevda; Həsənova, Firuzə; Məmmədova, Dürdanə; Nəcəfova, Züleyxa; Monsumova, İlhamə; Quliyeva, Həqiqət; Mahmudova, Rahimə; Şərəfxanova, Lamiya; Həsənova, Xuraman; İmanova, Leyla (Qanun Nəşriyyatı, 2011)
  Əlil uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası, onların öz yaşıdları ilə birlikdə adi təhsil müəssisələrində oxumaları da daxil olmaqla yerli səviyyədə geniş çeşiddə sosial xidmətlərin mövcüd olması ilə şərtləndirilir. Bu da öz ...
 • Mikayılova, Ülviyyə; Zeynalov, Mənsur; Kərimova, Yuliya; Kazımzadə, Elmina (TEAS Press, 2021)
  Hörmətli oxucular! Əlinizdə tutduğunuz Addım-addım Beynəlxalq Assosiasiyası tərəfindən hazırlanan bu kitabın ərsəyə gəlməsində çox insanın əməyi var. Amma mən öncə uşaqlara, onların ailələrinə və müəllimlərə təşəkkürümü ...
 • RİİB (“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, 2022)
  Təhsil alma hüququ hamıya şamil olunur və əlilliyi olan bütün uşaq, gənc və böyüklərin təhsil alma hüququ var. Bu hüquq, “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyasında (1989) və “Əlillərin hüquqları haqqında” Konvensiyada ...
 • RİİB (“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, 2022)
  2000-ci ilin aprel ayında Seneqalda keçirilmiş Dünya Təhsil Forumunda qəbul edilmiş Dakar Fəaliyyət Çərçivəsi təhsili fundamental insan hüququ kimi təsdiq edir. Təhsil almaq hüququnun təmin olunmasının YUNESKO-nun əsas ...
 • RİİB (“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, 2022)
  Bir çox ölkələrin uşaqları üçün fiziki cəza məktəb təcrübəsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu, uşağa qarşı sərt rəftarın bir formasıdır. Fiziki cəza uşağa qarşı məqsədli zorakılığın tətbiq edilməsidir və bu hal çox ...
 • RİİB (“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, 2020)
  Təhsil insanlara bilik, bacarıq, dəyərlər verən bir proses olmaqla yanaşı həm də həyata hazırlıq mərhələsidir. Cəmiyyətin bərabərhüquqlü üzvünə çevrilmək və hərtərəfli inkişaf etmək istəyən hər bir şəxsin təhsil alması ...
 • Grimes, Peter; Stevens, Marieke; dela Cruz, Arlene; Mercado, Tricia; Ligaya Sol Cruz, Kaisa (“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, 2019)
  Bu kitabça “Müəllimlərin inklüziv təhsil sahəsində bacarıqlarının artırılması proqramları”na əlavə olaraq UNİCEF və RİİB üçün tərtib edilmişdir. “Müəllimlərin inklüziv təhsil sahəsində bacarıqlarının artırılması ...
 • Ainscow, Mel; Dyson, Alan; Weiner, Saira (Təhsildə Bərabərlik üzrə Mərkəz, 2013)
  Bu icmal xüsusi təhsil ehtiyacları olan uşaqlar və gənclərin məktəblərə cəlb edilməsinin effektiv yollarının müəyyən edilməsi üzrə beynəlxalq ədəbiyyatın təhlilini özündə birləşdirir. Burada ümumilikdə üç mövzuya ...
 • Opertti, Renato; Ji, Lili (Təhsil üzrə beynəlxalq büro, 2017)
  “Şagird qiymətləndirməsi, təhsil müddətində sonrakı addımlar barədə əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək üçün şagirdlərin bilik, bacarıq və səriştələrin əldə edilməsi və mənimsənilməsini sənədləşdirmə prosesidir. Bu ...
 • Uotkins, Amanda (Xüsusi təhsilin inkişafı üzrə Avropa Agentliyi, 2012)
  İnklüziya üzrə müəllim hazırlığı layihəsi bütün müəllimlərin “inklüziv” olmaq üçün ilkin pedaqoji hazırlıq vasitəsilə necə hazırlandığını araşdırmışdır. Üç illik layihə mövzudan, ixtisasdan yaxud tədris edəcəkləri yaşdan ...

View more