ADA Library Digital Repository

Browsing CB4. "ADA Universiteti Qazax Mərkəzi" Gazakh Center of ADA University by Title

Browsing CB4. "ADA Universiteti Qazax Mərkəzi" Gazakh Center of ADA University by Title

Sort by: Order: Results:

 • RİİB (“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, 2022)
  2000-ci ilin aprel ayında Seneqalda keçirilmiş Dünya Təhsil Forumunda qəbul edilmiş Dakar Fəaliyyət Çərçivəsi təhsili fundamental insan hüququ kimi təsdiq edir. Təhsil almaq hüququnun təmin olunmasının YUNESKO-nun əsas ...
 • Əliyev, Dadaş; Abaslı, Könül; Məmmədov, Rza; Məhərrəmov, Qoşqar (Mücrü nəşriyyatı, 2021)
  Bu kitab Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə qrant müsabiqəsi” çərçivəsində həyata keçirilən layihə əsasında hazırlanmışdır. Təhsil Nazirliyi nəşrin məzmununa görə məsuliyyət ...
 • Məhərrəmov, Qoşqar; Əliyev, Dadaş; Abaslı, Könül; Məmmədov, Rza (Mücrü nəşriyyatı, 2021)
  Bu kitab Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə qrant müsabiqəsi” çərçivəsində həyata keçirilən layihə əsasında hazırlanmışdır. Təhsil Nazirliyi nəşrin məzmununa görə məsuliyyət ...
 • Jerar, Fransua-Mari; Rojye, Ksavye; Bosman, Kristian; Oyos, Jorj; Yujen, Jorj (AB OVO, 2022)
  Kompyuter, audio-video və digər təhsil vəsaitlərinin əsl canlanmasının baş verdiyi müasir dövrdə məktəb dərsliyi hələ uzun müddət ərzində ən geniş yayılan və, şübhəsiz ki, ən səmərəli təhsil vəsaiti olaraq qalacaqdır. ...
 • Əliyev, Mayis; Tağıyeva, Leyla; Süleymanov, Fərid (“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, 2018)
  Məlumat kitabçası Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə “Müəllimlərin inklüziv təhsil sahəsində bacarıqlarının artırılması” layihəsi çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun təsis etdiyi “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi ...
 • Loreman, Tim; Deppeler, Joanne; Harvey, David (Allen&Unwin, 2020)
  Məktəbin məqsədi nədir? Bu suala çoxsaylı cavablar vermək olar və bu cavablar məktəb və siniflə əlaqəli müxtəlif təcrübələri əks etdirəcək. Mən bu sual üzərində uzun illərdir ki, düşünürəm. Özünü siyasi cəhətdən demokratik ...
 • RİİB (“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, 2022)
  Təhsil alma hüququ hamıya şamil olunur və əlilliyi olan bütün uşaq, gənc və böyüklərin təhsil alma hüququ var. Bu hüquq, “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyasında (1989) və “Əlillərin hüquqları haqqında” Konvensiyada ...
 • Zamanov, Asəf; Aslanova, Nigar (European Union, 2020-12)
  Müasir dövrün təhsil fəlsəfəs yeni paradiqma və dəyərlərlə köklənməkdədir. Təhsil maarifləndirici və inkişafetdirici process kimi klassik dəyərlərini qoruyub saxlamaqla yanaşı bir sıra yeni ümumbəşəri dəyərlər də qazanmışdır ...
 • RİİB (“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, 2020)
  Təhsil insanlara bilik, bacarıq, dəyərlər verən bir proses olmaqla yanaşı həm də həyata hazırlıq mərhələsidir. Cəmiyyətin bərabərhüquqlü üzvünə çevrilmək və hərtərəfli inkişaf etmək istəyən hər bir şəxsin təhsil alması ...
 • UNESCO (“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, 2022)
  İnklüziv təhsil sisteminin daha geniş tətbiqi yalnız mətkəblərin bu sistemə keçidi öhdəlik kimi üzərilərinə götürmələrindən asılıdır. İnklüziv təhsil üçün milli siyasətin inkişafı, yerli dəstək sistemləri, tədris proqramı ...
 • Fərədov, Tahir; Balayeva, Ayşəm (“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, 2018)
  Son illərdə Azərbaycanda inklüziv təhsilin tətbiqi məsələlərinə dövlət orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bu problemin hədsiz əhəmiyyəti və vacibliyi tədris prosesi ilə əhatə ...
 • Howgego, Catherine; Miles, Susie; Myers, Juliette (Health & Education Advice & Resource Team, 2014-09)
  İnklüziv təlim effektiv tədris təcrübəsinin, uyğunlaşdırılmış təlim mühitinin və bütün uşaqların cəlb olunmasını, iştirakını və dəstəklənməsini təmin edən tədris yanaşmalarının nəticəsidir. Bu HEART Mövzu Təlimatı, aşağı ...
 • RİİB (“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, 2022)
  Bir çox ölkələrin uşaqları üçün fiziki cəza məktəb təcrübəsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu, uşağa qarşı sərt rəftarın bir formasıdır. Fiziki cəza uşağa qarşı məqsədli zorakılığın tətbiq edilməsidir və bu hal çox ...
 • Uotkins, Amanda (Xüsusi təhsilin inkişafı üzrə Avropa Agentliyi, 2012)
  İnklüziya üzrə müəllim hazırlığı layihəsi bütün müəllimlərin “inklüziv” olmaq üçün ilkin pedaqoji hazırlıq vasitəsilə necə hazırlandığını araşdırmışdır. Üç illik layihə mövzudan, ixtisasdan yaxud tədris edəcəkləri yaşdan ...
 • Opertti, Renato; Ji, Lili (Təhsil üzrə beynəlxalq büro, 2017)
  “Şagird qiymətləndirməsi, təhsil müddətində sonrakı addımlar barədə əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək üçün şagirdlərin bilik, bacarıq və səriştələrin əldə edilməsi və mənimsənilməsini sənədləşdirmə prosesidir. Bu ...
 • Babayev, İqbal (“Zərdabi Nəşr” MMC nəşriyyat evi, 2020)
  Layihələrin idarə edilməsi (ing. Project Management) kitabında layihələrin idarə olunması prinsipləri, təriflər və anlayışlar, metodlar və struktur modellər, innovasiya və kreativ texnologiyalar, Layihələrin İdarə Edilməsi ...
 • Quliyeva, Səidə; Abbasova, Fatma; Baxşəliyev, Elburus; Zakirova, Nigar (“Zərdabi-Nəşr” MMC, 2020)
  Fənn birləşmələrinin məktəblərdə fəaliyyətinin məzmununu aşağıdakı məsələlər təşkil edir: 1. Məktəbdə pedoqoji işçilərin təhsil məsələləri üzrə normativ metodiki sənədləşmənin öyrənilməsi, ümumitəhsilin ayrı-ayrı ...
 • Məhərrəmov, Qoşqar; Fəttayev, Fəttah; Pirverdiyeva, Könül; Məmmədov, Rza; Mənsimi, Cəfər (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2022)
  Vəsaitin hazırlanmasında məqsəd müəllimlərə peşəkar inkişaf dəstəyi göstərmək, onları sinif idarəetməsi nəzəriyyələri, strategiyaları ilə tanış etmək, bu və ya digər situasiyanın motivlərini düzgün müəyyənləşdirmək və həmin ...
 • Hall, Tracey E.; Meyer, Anne; Ros, David H. (Guilford Press, 2012)
  Biz bu silsilə üçün kitab hazırlamağa dəvət olunduqda silsilənin redaktorları ilə müzakirələrimiz ilk olaraq texnologiya və xüsusi təhsil üzərində mərkəzləşdi. Çox qısa müddətdə anladıq ki, (və redaktorlar da bizimlə ...
 • Əyyubova, Natəvan Soltan qızı (İqtisad Universiteti, 2014)
  Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin 1991-ci ildə bərpa olunduğu və dövlətin müstəqil sosial-iqtisadi siyasət yeritdiyi bir şəraitdə, respublikanın ictimai-iqtisadi həyatında baş verən köklü dəyişikliklər haqqında ...

Search ADA LDR


Advanced Search

Browse

My Account