DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Rzayeva, Zeynab (ADA University, 2019-07)
  The sufficiency of STEM jobs in the county leads to the improvement of innovations, creation of value-added goods as well as the economic development of the country in general. The lack of the school children’s’ awareness ...
 • Huseynov, Samir (UNEC SABAH, 2018-06)
  The impacts of global financial crisis severely and adversely affected the global financial setups all around the world which can still be observed in several establishments. Not merely becoming an integral part of world’s ...
 • İsmayilov, İ. Z. (Qızıl Şərq mətbəəsi, 2000)
  Eramızdan əvvəl beşinci əsrdə yaşamış və “Tarixin Atası” sayılan Herodotun bu sözləri müasir müharibələrin ön və və arxa cəbhələrində viranedici atış qüvvəsinin zərbələri müqabilində sönük görülür: çünki indiki geniş ...
 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2018)
  1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq ...
 • SOCAR (Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, 2004)
  «1994-cü ildən Azərbaycan dövləti özünün yeni neft strategiyasını həyata keçirir və bu strategiyanin da əsas mənası, əsas prinsipləri Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərindən, o cümlədən neft və qaz sərvətlərindən Azərbaycan ...

View more