DSpace at ADA University: Recent submissions

 • Paşayev, Hafiz (Azərbaycan Marketinq Cəmiyyəti, 2008)
  Hafiz Mir Cəlal oğlu Paşayevi ilk gəncliyindən tanıyırdım. "Bir səfirin Manifesti" ( Şərq-Qərb, Bakı 2007) əsərini oxuyandan sonra məlumatım xeyli artdı, təsəvvürüm olduqca genişləndi. Xatiri həmişə əziz olmuş möhtərəm ...
 • Paşayev, Hafiz (“Şərq-Qərb”, 2007)
  Yazıçılardan kimsə demişdir ki, yazmaq məcburiyyətini hiss etməyən yazmamalıdır. Mən də həmişə bu fikirdə olmuşam ki, oxucuya çatdırılası mövzunun həqiqi dəyərinə güclü inamın yoxdursa, gərək yazmayasan. Azərbaycan ...
 • Abdullayev, Xaqani; Miryaqubova, Lamiyə; Axundov, Şəmsəddin; Tahirov, Kərim (“Zərdabi-Nəşr” MMC Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi, 2019)
  Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından hazırladığı növbəti biblioqrafiya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və bir çox beynəlxalq akademiyaların akademiki, fizika-riyaziyyat ...
 • İmanbəyli, Elnur; Salmansoy, Aslan (“Zərdabi-Nəşr” MMC Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi, 2019)
  Bu kitaba Səməd Vurğunun xalq tərəfindən daha çox sevilən şeirləri daxil edilmişdir. “Vətən və xalq sevgisi” adlı bölməyə daxil edilmiş şeirlərdə şair Azərbaycan təbiətinin gözəlliklərini – uca dağları, axar çayları, ...
 • İmanbәyli, Elnur; Mütәllimov, Tәhsin; Cәfәrova, Mehriban (“Zərdabi-Nəşr” MMC Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi, 2021)
  “Әdibin Evi” tәrәfindәn nәşr edilәn bu kitaba Mir Cәlalın “Qayğılar” romanı vә on bir hekayәsi daxil edilmişdir. 1930-cu illәrә aid olan bu әsәrlәr ilk dәfә kitab şәklindә işıq üzü görür. “Qayğılar” romanı Azәrbaycan ...
 • Qarayev, Əbülfəs; Cəfərov, Nizami (“Zərdabi-Nəşr” MMC Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi, 2018)
  Milli Kitabxana Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinə dair tanıtım nəşrləri layihəsinin icrasına başlamışdır. Bu layihəyə əsasən görkəmli şəxsiyyətlərin, alim ...
 • Qarayev, Əbülfəs; Cəfərov, Nizami (“Zərdabi-Nəşr” MMC Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi, 2018)
  Milli Kitabxana Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinə dair tanıtım nəşrləri layihəsinin icrasına başlamışdır. Bu layihəyə əsasən görkəmli şəxsiyyətlərin, alim ...
 • Paşayev, Mir Cəlal Əli oğlu; Araslı, Həmid (Çaşıoğlu, 2018)
  Bu kitabda XVI əsr dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığı, şeir mədəniyyəti, bədii nəsri, sənət və sənətkar haqqında fikirləri müfəssəl şəkildə şərh olunur. Mir Cəlal 1940-cı ildə “Füzulinin poetik ...
 • Gəncəli, Mehdi; Ağaoğlu, Azad; Kərimli, Teymur (ADA University, 2021)
  ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin (1918-1920) tam kolleksiyası ǝrǝb qrafikalı ǝlifbadan latın qrafikalı müasir Azǝrbaycan ǝlifbasına ...
 • Ismailzade, Fariz; Krnjević Mišković, Damjan; Pashayev, Hafiz; Aghayev, Nasimi; Chetin, Hikmet; Japaridze, Tedo; Sachs, Jeffrey D.; Safayev, Sodik; Seyidov, Samad; Starr, Frederick; Wimbush, Enders (ADA University, 2021)
  The first issue of Baku Dialogues was released in Fall 2014 and was published semi regularly in the years that followed. The present issue, published in Fall 2020, marks the relaunch of Baku Dialogues, ADA University’s ...
 • ADAlılar 
  Javadov, Samir; Kerimli, Ilham; Huseynova, Rumiyya; Babayeva, Elmira; Ismayilova, Aylin; Alaskarli, Nigar; Guliyev, Mahammad; Zeynalov, Rifah; Allahverdiyeva, Nazli; Alizada, Aylin; Hajiyeva, Fatma; Kazdal, Leyla; Aliyeva, Narmin; Shahmaliyeva, Rashida; Khubyarova, Fatima; Saraj, Leyla; Sadig, Humay; Baktashi, Aylin; Kalantarli, Khavar; Zeynalova, Chirag; Mirpashazada, Lutfiyya; Ahmadova, Khadija; Rzayeva, Lamiya; Aliyeva, Havva; Abbasova, Nuray; Rahimli, Aydan; Hasanzada, Khadija; Najafzada, Zaynab (ADA School, 2021-01)
  Dear reader, If you are holding this magazine in your hands and flipping its pages, that means we have met again. Here we are - with our new team, new contributors, new ideas, and new impressions. We have so much to share ...
 • Məmmədov, Mədət (“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2021)
  Demokratik cəmiyyət quruculuğunda azad medianın roluna tarixdə olduğu kimi, çağdaş dünyada da ciddi ictimai‑siyasi önəm verilir. Söz azadlığının gerçək ləşməsi müstəqillik qazanmış xalqların həyatında daha zəruri amilə ...
 • Valiyev, Anar (Oxford University Press, Incorporated, 2017)
  Since the disintegration of the Soviet Union, Baku has undergone a tremendous transformation. In this context, demographic trends for the last decade have been quite favorable toward the development of Baku, with a constant ...
 • Valiyev, Anar (Routledge, 2017)
  Very little research has been undertaken to study the role of soft power in international relations. As one of the fathers of this concept, Nye states that soft power refers to the capability of an entity, usually but not ...
 • Novruzov, Novruz; Valiyev, Anar; Bayramov, Aydin; Ibrahimov, Javid; Mammadov, Sabuhi; Ebdulrehimli, Aygul (IJES, 2019)
  Mineralogy, gold mineralization and metal contents of the Gadir deposit have been investigated during current research in order to determine the geological conditions, temporal and spatial relationship with certain ...
 • Valiyev, Anar (Quality Press of the Southern Tier Inc., 2009)
  The August 2008 war between Georgia and Russia affected many of the Commonwealth of Independent States’ domestic politics, including Azerbaijan’s. The war significantly changed Azerbaijanis’ perceptions of the democratic ...
 • Valiyev, Anar; Koch, Natalie (Routledge, 2015)
  This paper presents a case study of urban boosterism in Azerbaijan, Kazakhstan, and Turkmenistan – three resource-rich states around the Caspian Sea. Boosterist projects are typically justified through the injunction of, ...
 • Valiyev, Anar (Elsevier, 2014)
  For years the scholars of urban studies ignored the issue of existence of growth machines in post Communist cities. Nevertheless, this phenomenon has existed in post-Communist space, especially in the former Soviet region. ...
 • Valiyev, Anar; Wallwork, Lucy (Routledge, 2019)
  Gentrification is being increasingly discussed as a driver of urban change globally, including in the former Soviet Union. However, the translation of the gentrification phenomenon into post-Soviet cities like Baku ...
 • Valiyev, Anar (ResearchGate, 2012)
  This article examines the consequences of the Nagorno-Karabakh war for Armenia and Azerbaijan from an Azerbaijani perspective, showing how the conflict prevents democratization and internal development while blocking ...