ADA Library Digital Repository

Rector Hafiz Pashayev's Collection

Rector Hafiz Pashayev's Collection

 

The founding Rector of ADA University, Ambassador Hafiz Pashayev previously served (2006-2019) as the Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan. After 13 years of tenure (1993-2006) as the country's first Ambassador to the United States, Hafiz Pashayev found himself with the unexpected career of launching Azerbaijan's first academy for young diplomats. The goal of this training institute was to recruit a crash course in modern diplomacy new to the country and to give them skills for the advancement of foreign policy goals. Rector Pashayev's vision for ADA extended beyond education, however, he imagined this place as an intellectual epicenter with responsibilities to Azerbaijani society, largely to cultivate innovative leaders with a global perspective, who will, in turn, offer fresh insights and solutions to the challenges the country faces. Thus, short-term training programs grew into full undergraduate and graduate interdisciplinary programs attracting the brightest applicants and molding the generation with the new mentality. A scholar himself, Professor Pashayev received his degrees in Physics from Azerbaijan State University over time and joined the Physics Institute of the Azerbaijan National Academy of Sciences, advancing from the position of researcher to the head of the Metal Physics laboratory. You can often spot him dining with students at the Student Center, interacting with the University community, and discussing global affairs, life and his passion for jazz music. (source: https://ada.edu.az/en/about/leadership)

Recent Submissions

 • Çernyayevski, Aleksey Osipoviç; Vəlibəyov, Səfərəli bəy (Tiflis : Kəşkül mətbəəsi, 1888)
  "Vətən Dili" adlanan kitabçanın birinci qismi Zaqafqaz Türklərinin mübtədi (ibtidai) məktəblərində birinci il təlim verməkdən ötrü təyin olunmuşdur. Çünki 1881-ci il yanvar ayının 13-də Qafqazın canişininin təsdiq elədiyi ...
 • Paşayev, Hafiz (Azərbaycan Marketinq Cəmiyyəti, 2008)
  Hafiz Mir Cəlal oğlu Paşayevi ilk gəncliyindən tanıyırdım. "Bir səfirin Manifesti" ( Şərq-Qərb, Bakı 2007) əsərini oxuyandan sonra məlumatım xeyli artdı, təsəvvürüm olduqca genişləndi. Xatiri həmişə əziz olmuş möhtərəm ...
 • Paşayev, Hafiz (“Şərq-Qərb”, 2007)
  Yazıçılardan kimsə demişdir ki, yazmaq məcburiyyətini hiss etməyən yazmamalıdır. Mən də həmişə bu fikirdə olmuşam ki, oxucuya çatdırılası mövzunun həqiqi dəyərinə güclü inamın yoxdursa, gərək yazmayasan. Azərbaycan ...
 • Abdullayev, Xaqani; Miryaqubova, Lamiyə; Axundov, Şəmsəddin; Tahirov, Kərim (“Zərdabi-Nəşr” MMC Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi, 2019)
  Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından hazırladığı növbəti biblioqrafiya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və bir çox beynəlxalq akademiyaların akademiki, fizika-riyaziyyat ...
 • Gəncəli, Mehdi; Ağaoğlu, Azad; Kərimli, Teymur (ADA University, 2021)
  ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin (1918-1920) tam kolleksiyası ǝrǝb qrafikalı ǝlifbadan latın qrafikalı müasir Azǝrbaycan ǝlifbasına ...
 • Məmmədov, Mədət (“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2021)
  Demokratik cəmiyyət quruculuğunda azad medianın roluna tarixdə olduğu kimi, çağdaş dünyada da ciddi ictimai‑siyasi önəm verilir. Söz azadlığının gerçək ləşməsi müstəqillik qazanmış xalqların həyatında daha zəruri amilə ...
 • Pashayev, Hafiz (Global Scholarly Publications, 2006)
  The story explains how the Republic of Azerbaijan, a small, distant, and new country, established a strong and highly regarded diplomatic presence in Washington between 1993 and 2006. It is also a record of the work of one ...
 • Abdulla, Kamal (ADA University, 2020)
  Qloballaşma prosesi bəşəriyyətin gələcək inkişafında millətlərarası münasibətləri artırmaqla yanaşı daha təkmil mədəniyyətlararası ünsiyyətin vacibliyini də qarşımıza qoydu. Bu ünsiyyət üçün istifadə etdiyimiz “dil” isə ...