ADA Library Digital Repository

Kurikulumun hazırlanması üzrə təlim vəsaitləri : İnklüziv şagird qiymətləndirməsi

Show simple item record

dc.contributor.author Opertti, Renato
dc.contributor.author Ji, Lili
dc.date.accessioned 2022-08-29T13:14:36Z
dc.date.available 2022-08-29T13:14:36Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12181/424
dc.description.abstract “Şagird qiymətləndirməsi, təhsil müddətində sonrakı addımlar barədə əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək üçün şagirdlərin bilik, bacarıq və səriştələrin əldə edilməsi və mənimsənilməsini sənədləşdirmə prosesidir. Bu proses, şagirdlərin bacarıqları, münasibətləri, öyrənmə tərzləri, irəliləmələri və nəticələrinin nəzərə alınmasına təsir edir.” “KurrikuIumun hazırlanması üzrə təlim vəsaitləri” adlı TBB silsiləsi təhsil, kurikulum islahatları və inkişaf prosesləri üçün liderliyin gücləndirilməsi ilə əlaqədar Üzv Dövlətləri dəstəkləmək üçün hazırlanmışdır. Konkret olaraq “KurrikuIumun hazırlanması üzrə təlim vəsaitləri: İnklüziv şagird qiymətləndirməsi” inklüziv təhsil və inklüziv kurikulumun genişləndirilmiş konsepsiyası altında şagirdlərin qiymətləndirilməsi sahəsindəki imkanları gücləndirməyi hədəfləyir. Burada təcrübəçilərin öz kontekstlərində təhsildə daha da yaxşı əks etdirmək üçün istifadə edə biləcəkləri şagird qiymətləndirməsindəki beynəlxalq müqayisəli perspektivlərdən istifadə olunur. Bu tematik modul müəllimlərə, direktorlara, müfəttişlərə, müəllim təlimçilərinə, təhsil işçilərinə və kurikulum hazırlayanlara hərtərəfli rəhbərliyi təqdim edir. Sənəd aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: Konseptual Çərçivə – qiymətləndirmədə inklüzivliyin təşviqi məqsədilə inklüziv təhsilin timsalında təcrübəçilərin şagird qiymətləndirilməsi anlayışını əsaslandırmaq məqsədini daşıyır. Təlim fəaliyyətləri – Bu bölmə şagird qiymətləndirilməsinin beş əsas sahəsini əhatə edir. Beş sahənin hər birində oxucuları kurikulum hazırlayan mövqeyinə qoyan bir neçə təlim tapşırığı var. Hər bir fəaliyyət qərar qəbul etmə və ya cavabların formalaşdırılması ilə əlaqəli bir sıra alt tapşırıqların tamamlanmasını tələb edir. Oxucular üçün əsas çətinlik modulun ümumi məzmununu ölkələrinə və ya təhsil sistemindəki vəziyyətə köçürmək və tətbiq etməkdir. en_US
dc.language.iso az en_US
dc.publisher Təhsil üzrə beynəlxalq büro en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject.lcsh Inclusive education. en
dc.subject.lcsh Inclusive education--Curricula. en
dc.subject.lcsh Curriculum planning--Azerbaijan. en
dc.subject.lcsh Inclusive education--Trainings. en
dc.subject.lcsh Children with disabilities--Education. en
dc.subject.lcsh Mainstreaming in education. en
dc.title Kurikulumun hazırlanması üzrə təlim vəsaitləri : İnklüziv şagird qiymətləndirməsi en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search ADA LDR


Advanced Search

Browse

My Account