ADA Library Digital Repository

Browsing Publications by Title

Browsing Publications by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mammadkhanova, Maryam; Seyidzade, Mir Fuad; Hazizade, Mahammad Ali; Basariyeva, Sabina (ADA University, 2017-04)
 • ADA University ("Chashioglu" RPF, 2014, 2014-04-28)
 • Abdullayev, Xaqani; Miryaqubova, Lamiyə; Axundov, Şəmsəddin; Tahirov, Kərim (“Zərdabi-Nəşr” MMC Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi, 2019)
  Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından hazırladığı növbəti biblioqrafiya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və bir çox beynəlxalq akademiyaların akademiki, fizika-riyaziyyat ...
 • Gəncəli, Mehdi; Ağaoğlu, Azad; Kərimli, Teymur (ADA University, 2021)
  ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin (1918-1920) tam kolleksiyası ǝrǝb qrafikalı ǝlifbadan latın qrafikalı müasir Azǝrbaycan ǝlifbasına ...
 • Abdulla, Kamal (ADA University, 2020)
  Qloballaşma prosesi bəşəriyyətin gələcək inkişafında millətlərarası münasibətləri artırmaqla yanaşı daha təkmil mədəniyyətlararası ünsiyyətin vacibliyini də qarşımıza qoydu. Bu ünsiyyət üçün istifadə etdiyimiz “dil” isə ...
 • Barroso, Jose Manuel; Wang, Jisi; Clark, Helen; Quadir, Iqbal; al-Malki, Riyad (2014)
  "Baku Dialogues" is a series of events featuring leading world personalities who will address subjects of current international interest by presenting their views and participating in discussion of these subjects ...
 • Gül, Abdullah; Çavusoglu, Mevlüt; Lidington, David; Maresca, John; Tadić, Boris (2015)
  "Baku Dialogues" is a series of events featuring leading world personalities who will address subjects of current international interest by presenting their views and participating in discussion of these subjects with ...
 • Peres, Peres; Ahmet, Davutoglu; Osotimehin, Babatunde; Gonźalez Sanz, Manuel A.; Warlick, James; Panahov, Huseyn; Gumbatov, Akhmed (2016)
  "Baku Dialogues" is a series of events featuring leading world personalities who will address subjects of current international interest by presenting their views and participating in discussion of these subjects with ...
 • Ismailzade, Fariz; Krnjević Mišković, Damjan; Pashayev, Hafiz; Aghayev, Nesimi; Chetin, Hikmet; Japaridze, Tedo; Sachs, Jeffrey D.; Safayev, Sodik; Seyidov, Samad; Starr, Frederick; Wimbush, Enders (ADA University, 2020-09)
  The first issue of Baku Dialogues was released in Fall 2014 and was published semi regularly in the years that followed. The present issue, published in Fall 2020, marks the relaunch of Baku Dialogues, ADA University’s ...
 • Ismailzade, Fariz; Krnjević Mišković, Damjan; Pashayev, Hafiz; Aghayev, Nasimi; Chetin, Hikmet; Japaridze, Tedo; Sachs, Jeffrey D.; Safayev, Sodik; Seyidov, Samad; Starr, Frederick; Wimbush, Enders (ADA University, 2020-12)
  The first issue of Baku Dialogues was released in Fall 2014 and was published semi regularly in the years that followed. The present issue, published in Fall 2020, marks the relaunch of Baku Dialogues, ADA University’s ...
 • Ismailzade, Fariz; Krnjević Mišković, Damjan; Pashayev, Hafiz; Aghayev, Nasimi; Chetin, Hikmet; Japaridze, Tedo; Sachs, Jeffrey D.; Safayev, Sodik; Seyidov, Samad; Starr, Frederick; Wimbush, Enders (ADA University, 2021)
  The first issue of Baku Dialogues was released in Fall 2014 and was published semi regularly in the years that followed. The present issue, published in Fall 2020, marks the relaunch of Baku Dialogues, ADA University’s ...
 • Ismailzade, Fariz; Krnjević Mišković, Damjan; Paşayev, Hafiz; Aghayev, Nasimi; Chetin, Hikmet; Japaridze, Tedo; Sachs, Jeffrey D.; Safayev, Sodik; Seyidov, Samad; Starr, Frederick; Wimbush, Enders (ADA University, 2021)
  The first issue of Baku Dialogues was released in Fall 2014 and was published semi regularly in the years that followed. The present issue, published in Fall 2020, marks the relaunch of Baku Dialogues, ADA University’s ...
 • Ismailzade, Fariz; Krnjević Mišković, Damjan; Paşayev, Hafiz; Aghayev, Nasimi; Chetin, Hikmet; Japaridze, Tedo; Sachs, Jeffrey D.; Safayev, Sodik; Seyidov, Samad; Starr, Frederick; Wimbush, Enders (ADA University, 2021-09)
  The first issue of Baku Dialogues was released in Fall 2014 and was published semi regularly in the years that followed. The present issue, published in Fall 2020, marks the relaunch of Baku Dialogues, ADA University’s ...
 • Paşayev, Hafiz (“Şərq-Qərb”, 2007)
  Yazıçılardan kimsə demişdir ki, yazmaq məcburiyyətini hiss etməyən yazmamalıdır. Mən də həmişə bu fikirdə olmuşam ki, oxucuya çatdırılası mövzunun həqiqi dəyərinə güclü inamın yoxdursa, gərək yazmayasan. Azərbaycan ...
 • ADA University CCEE (ADA University, 2017-09-01)
  In pursuit of its primary goal of guiding the development of effective and pragmatic policies on regional and global energy issues, CCEE’s Biweekly Energy Review brings readers the latest developments in the field of ...
 • Məmmədov, Mədət (“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2021)
  Demokratik cəmiyyət quruculuğunda azad medianın roluna tarixdə olduğu kimi, çağdaş dünyada da ciddi ictimai‑siyasi önəm verilir. Söz azadlığının gerçək ləşməsi müstəqillik qazanmış xalqların həyatında daha zəruri amilə ...
 • Pashayev, Hafiz (Global Scholarly Publications, 2006)
  The story explains how the Republic of Azerbaijan, a small, distant, and new country, established a strong and highly regarded diplomatic presence in Washington between 1993 and 2006. It is also a record of the work of one ...
 • Çernyayevski, Aleksey Osipoviç; Vəlibəyov, Səfərəli bəy (Tiflis : Kəşkül mətbəəsi, 1888)
  "Vətən Dili" adlanan kitabçanın birinci qismi Zaqafqaz Türklərinin mübtədi (ibtidai) məktəblərində birinci il təlim verməkdən ötrü təyin olunmuşdur. Çünki 1881-ci il yanvar ayının 13-də Qafqazın canişininin təsdiq elədiyi ...
 • ADA University CCEE (ADA University, 2016-12)
  A long awaited deal – which could potentially stabilize global oil prices - was reached on 10 December in Vienna, between OPEC and non-OPEC oil producer countries. The non-OPEC parties, which include Russia, Azerbaijan ...
 • Paşayev, Hafiz (Azərbaycan Marketinq Cəmiyyəti, 2008)
  Hafiz Mir Cəlal oğlu Paşayevi ilk gəncliyindən tanıyırdım. "Bir səfirin Manifesti" ( Şərq-Qərb, Bakı 2007) əsərini oxuyandan sonra məlumatım xeyli artdı, təsəvvürüm olduqca genişləndi. Xatiri həmişə əziz olmuş möhtərəm ...

Search ADA LDR


Advanced Search

Browse

My Account