ADA Library Digital Repository

Browsing by Author "Kərimli, Teymur"

Browsing by Author "Kərimli, Teymur"

Sort by: Order: Results:

  • Gəncəli, Mehdi; Ağaoğlu, Azad; Kərimli, Teymur (ADA University, 2021)
    ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin (1918-1920) tam kolleksiyası ǝrǝb qrafikalı ǝlifbadan latın qrafikalı müasir Azǝrbaycan ǝlifbasına ...